Meer exploitanten op één aansluiting: oplossing wettelijk geregeld

Onze lobby voor verruiming van de regelgeving voor Meerdere leveranciers op één aansluiting (MLOEA) heeft succes gehad. Precies een jaar nadat we een suggestie voor een verbeterde wettekst hebben gedaan, is deze vrijwel ongewijzigd gepubliceerd in het Staatsblad. Na de zomer organiseren we een werksessie hierover, ook toegankelijk voor leden van Energie Samen. We maken een standaard meerpartijenovereenkomst.

Daarmee mogen netbeheerders nabijgelegen onroerende zaken met verschillende duurzame opwekinstallaties vanaf 10 juli als één onroerende zaak en één opwekinstallatie beschouwen. Wij verwachten dat MLOEA daarmee een veel bredere toepassing zal krijgen.

Op 6 juli organiseerden wij daarom een drukbezochte themasessie over wat je allemaal onderling en met de netbeheerder moet regelen als je samen op één aansluiting gaat. In deze verdiepende sessie gaf Pure Energie inzicht in een casus waarin twee windparken met één aansluiting op het openbare net worden aangesloten. Firan (dochter van Alliander) presenteerde een checklist met aandachtspunten voor zo’n situatie. Na de zomervakanties organiseren we een tweede sessie waarin we ingaan op de verzamelde vragen. NWEA, Holland Solar en Energie Samen laten de komende maanden een standaard meerpartijenovereenkomst opstellen die leden kunnen gebruiken als ze met meer partijen op één aansluiting willen.

We ondervinden veel steun van de netbeheerders bij het combineren van meerdere duurzame opwekkers op één aansluiting. Zo ontwikkelt Enexis samen met de Provincie Noord-Brabant het initiatief “Energiek Brabant”, waarbinnen zogenaamde Gedeelde Aansluitingen gaan zorgen voor substantiële kostenbesparingen, voor zowel de initiatiefnemers als de netbeheerder.

Jouw belangenbehartiger

Leon Straathof, adviseur netinfrastructuur en -regulering

Zie ook:

  • Wet van 10 juni 2020 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) (publicatie Staatsblad)
  • Pagina Netaansluiting delen