Financiering Windpark Egchelse Heide rond

Voor het project is circa 27 miljoen euro bijeengebracht door de leden van Coöperatie Peel Energie, de aandeelhouders en ASN Groenprojectenfonds

Half maart opende medeaandeelhouder Peel Energie de inschrijving op de obligatielening van 3 miljoen om een eigen vermogen van minimaal 10% te vergaren. Eén van de vereisten van banken om voor financiering in aanmerking te komen.  De aandacht ging vooral uit naar inwoners van gemeente Peel en Maas om hen in de gelegenheid te stellen te participeren in het windmolenpark. Aanvankelijk verliep de inschrijving voorspoedig, De coronacrisis gooide even roet in het eten. Het vertrouwen in de economie ebde weg, maar kwam na enkele weken terug waardoor na zes weken inschrijving de teller ruim boven de grens van 3 miljoen uitkwam. Ruim 75 procent van het opgehaalde bedrag komt van inwoners uit Peel en Maas. Een prachtig resultaat van een succesvolle obligatiecampagne.

Lees meer op de site van Samen Duurzaam Peel en Maas