Salderingsregeling: hoofdlijn goed, uitvoeringsproblemen verwacht

Met de brief van het ministerie EZK van 30 maart 2020 is er wat meer duidelijkheid over de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen. De nieuwe regeling maakt het voor consumenten nog steeds interessant om te investeren in zon op het eigen dak. Bij de uitvoering van de nieuwe regeling voorzien we wel problemen.

Duidelijkheid over de nieuwe regeling is goed, want doorlopende investeringen door particulieren in zonnepanelen zijn essentieel voor de energietransitie. Ander positief punt is dat de eerder gedane belofte dat zonnepanelen zich in ongeveer zeven jaar blijven terugverdienen hiermee gehaald wordt voor bestaande installaties en voor huishoudens die nog deze kabinetsperiode investeren. Zonnepanelen blijven -ook bij het gekozen afbouwpad- een aantrekkelijke investering voor particulieren en andere kleinverbruikers. Ze bieden een veel hoger rendement dan wanneer men geld op de bank laat staan.

Administratieve uitvoering

André Dippell (directeur om | nieuwe energie, coöperatieve energieleverancier en lid van Energie Samen): "Over de uitvoerbaarheid is niet goed nagedacht. Liever hadden wij een belastingvermindering per netto teruggeleverde kWh gezien die vanaf 2023 jaarlijks afbouwt. Dat is voor energieleveranciers makkelijker te implementeren en nog belangrijker: het is voor de consument makkelijker te begrijpen op de jaarrekening."

Bij de voorgestelde regeling mag een steeds lager percentage van de teruggeleverde stroom worden gesaldeerd. De meterstanden kunnen niet meer gekoppeld worden aan het energieverbruik waardoor de rekening niet meer uit te leggen zal zijn aan consumenten. Terwijl een begrijpelijke energierekening consumenten juist helpt om energie te besparen en/of zelf op te wekken. We roepen de overheid dan ook op om hier samen met de betrokken partijen tot een werkbare oplossing te komen, zonder dat dit de invoerdatum vertraagt.

Langere termijn: houd de ontwikkelingen in de gaten

De terugverdientijd voor nieuwe investeerders na 2022 stijgt, terwijl ook na dat jaar nog groei nodig is, bij huishoudens en ook bij utiliteitsgebouwen (zoals scholen, kantoorpanden en sporthallen). Goede monitoring van de resultaten van de nu voorgestelde afbouw is dus belangrijk. En wanneer er de komende jaren wijzigingen worden doorgevoerd in de tariefstructuur voor kleinverbruikers, zal gecheckt moeten worden wat de implicaties daarvan zijn voor de rentabiliteit van zonnepanelen bij huishoudens.

Hoe verder?

De afgelopen maanden heeft het ministerie van EZK de input van de internetconsultatie verwerkt in een consultatieverslag, en deels in het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting. Het wetsvoorstel wordt voorgelegd aan de Raad van State ter advisering. Daarna gaat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer ter behandeling. Dan wordt de nieuwe versie van het wetsvoorstel ook pas weer openbaar. Het consultatieverslag zal binnenkort worden geplaatst op www.internetconsultatie.nl

Jouw belangenbehartiger

Siward Zomer, Coöperatief directeur Bedrijfsbureau Energie Samen

Downloads

Zie ook: