Salderingsregeling verlengd, afbouw van 2023-2030

Minister Wiebes meldt dat de salderingsregeling voor zonnepanelen in haar huidige vorm verlengd wordt tot 2023. Vanaf dat jaar wordt het salderen tot 2031 stapsgewijs afgebouwd. De eerder aangekondigde terugleversubsidie is van de baan wegens uitvoeringsproblemen. ODE Decentraal voert via de NVDE gesprekken met het ministerie over de salderingsregeling.

Nu mogen zonnepaneleneigenaren aangekochte stroom voor 100% verrekenen met aangekochte elektriciteit. De vergoeding van teruggeleverde zonnestroom wordt vanaf 2023 opgesplitst: enerzijds een vergoeding voor de elektriciteit (betaald door het energiebedrijf), anderzijds een vergoeding voor de energiebelasting (betaald door de overheid). De overheid zal tussen 2023 en 2030 een steeds kleiner deel van de energiebelasting terugbetalen aan zonnepaneeleigenaren. Over de gehele periode tot en met 2030 blijft hetzelfde budget voor de stimulering van hernieuwbare elektriciteit bij kleinverbruikers beschikbaar: circa 2,6 miljard euro.

Terugverdientijd blijft circa 7 jaar

Wiebes verwacht dat de gemiddelde terugverdientijd van circa 7 jaar gehandhaafd blijft voor huishoudens die al zonnepanelen hebben of voor 2021 investeren in zonnepanelen.

Dubbel telwerk nodig

De afbouw van salderen is waarschijnlijk uitvoerbaar voor de Belastingdienst, maar dan moet wel iedereen een meter met minimaal twee aparte telwerken voor levering en teruglevering hebben. Alle kleinverbruikers die die niet hebben, krijgen deze vóór 2023 aangeboden door de netbeheerder.

Afbouw: teruglevering, dus niet eigen gebruik

De afbouw van de salderingsregeling geldt voor elektriciteit die aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd en dus niet op het directe eigen verbruik achter de meter.

Het wordt dus aantrekkelijker om zoveel mogelijk zonnestroom direct zelf te gebruiken; bijvoorbeeld met slimme tools die de wasmachine laten draaien of de elektrische auto laten laden als er veel zonnestroom is. Opslag in batterijen, al dan niet in een elektrische auto, wordt eveneens aantrekkelijker. Hiermee kunnen zonnepanelenbezitters bijdragen aan de stabiliteit van het net.

Jouw belangenbehartiger