ALV: niet meer 100% digitaal, hybride onder voorwaarden

De Tijdelijke wet Digitale Vergadering vervalt per 1 februari 2023. Dit heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten.

Dat betekent (vanaf 1 februari):

  • een 100% digitale ALV is niet langer toegestaan,
  • uitsluitend als de statuten hierin voorzien, mag je een hybride ALV (digitaal én fysiek) houden.

Overigens heeft het Ministerie ook bevestigd dat dit jaar nog een wetsvoorstel (in eerste instantie ter consultatie) zal volgen waarin een permanente voorziening voor digitaal vergaderen is opgenomen. De NCR, waar Energie Samen lid van is, spant zich in voor een permanente wettelijke regeling waarin de coöperatieve belangen geborgd zijn.

Zie ook: