Voorstel Use-it-or-lose-it sterk afgezwakt

Netbeheerders willen graag transportrechten terugnemen als het gecontracteerde transportvermogen ook na langere tijd niet in gebruik is genomen. Daarvoor is nieuwe regelgeving nodig. Het voorstel hierover is sterk aangepast door de vele bezwaren die wij en de andere brancheverenigingen inbrachten.

Dit is grotendeels naar onze tevredenheid gebeurd. Het voorstel is nu dat de netbeheerder eerst overlegt als de netgebruiker gedurende 12 maanden het gecontracteerde transportvermogen niet heeft gebruikt. In dit gesprek gaat de netbeheerder na of het niet benutte deel van het gecontracteerd transportvermogen alsnog binnen een redelijke termijn door de aangeslotene gebruikt zal gaan worden, bijvoorbeeld aan de hand van de realisatievordering van de geplande installatie. Alleen als dit niet aangetoond kan worden, mag de netbeheerder het niet benutte deel terugnemen.

Jouw belangenbehartiger

Leon Straathof, adviseur netinfrastructuur en -regulering

Onze diensten met betrekking tot netaansluiting

Zie ook: