Transport te vaak geweigerd

De afgelopen maanden is de netcongestie volgens de netbeheerders zodanig toegenomen, dat er vrijwel in geheel Nederland geen transport meer kan worden aangeboden aan nieuwe producenten. Dit is wat ons betreft niet terecht.

De berichtgeving is verwarrend. De indruk wordt gewekt dat er in alle congestiegebieden al sprake is van structurele overbelasting van de netten. Dit is niet aan de orde, er is nog vrijwel nergens sprake van fysieke congestie. Wel zal het aanbieden van transport aan nieuwe productie-installaties in een congestiegebied volgens de netbeheerders leiden tot incidentele overbelasting zodra alle nieuwe installaties in bedrijf zijn genomen.

Incidentele overbelasting eenvoudig te voorkomen

Ook als dat volgens de berekeningen ergens in de toekomst slechts een half uur overbelasting per jaar zal betreffen, weigert de netbeheerder nu al transport aan te bieden aan nieuwe productie-installaties. Wij zijn het hier niet mee eens. Wij zijn het er uiteraard mee eens dat het net niet kapot mag gaan, maar incidentele overbelasting door hernieuwbare productie is eenvoudig te voorkomen door de productie op afroep terug te regelen. Mits hier goede afspraken over worden gemaakt en de business case overeind blijft. Het codebesluit congestiemanagement dat 25 november 2022 in werking is getreden, biedt aanknopingspunten voor het terugregelen van productie.

Kanttekeningen bij onderzoeken congestiemanagement

Om transport te mogen weigeren moet de netbeheerder bewijzen dat het verzorgen van dit transport tot overbelasting van het net zal leiden, ondanks de bereidheid van de aanvrager om incidenteel terug te regelen. Dit onder andere via een zogenaamd congestiemanagementonderzoek.

Bij een deel van de uitgevoerde congestiemanagementonderzoeken die opnieuw moesten worden uitgevoerd voor de inwerkingtreding van het codebesluit congestiemanagement op 25 november, is dit niet gebeurd. Het is nu afwachten hoe de ACM hiermee omgaat.

TenneT heeft op 16 november het nieuwe congestiemanagementrapport voor productiecongestie gepubliceerd over Utrecht, Gelderland en Flevopolder. Hier komt een schamele 104 MW aan extra aansluitcapaciteit uit. Wat ons betreft kloppen de uitgangspunten niet, TenneT negeert volledig de terugregelbaarheid van nieuwe windturbines en zonne-installaties. Met goede uitgangspunten zal de wachtlijst voor productie volledig verdwijnen in die drie provincies.

Als de netbeheerder in een transportweigering volhardt, raadt ACM aan om geschilbeslechting aan te vragen.

Jouw belangenbehartiger

Leon Straathof, adviseur netinfrastructuur en -regulering

Onze diensten met betrekking tot netaansluiting

Zie ook: