Consultatie beleidsregel rendementstoets warmte

Met de rendementstoets kan marktwaakhond ACM toetsen of warmteleveranciers geen onredelijk rendement behalen. Gebeurt dit wel, dan kan de ACM nader onderzoek doen naar de rendementen van warmteleveranciers en zo nodig ingrijpen in toekomstige warmtetarieven.

Energie Samen ondersteunt het voornemen van de ACM om een rendementstoets te doen bij warmtebedrijven. Ook zonder rendementstoets streven Energie Samen en haar leden ernaar om alleen de werkelijke kosten door te rekenen aan klanten van het warmtebedrijf. Eenduidige accountantsregels en sturende regels vanuit de ACM structureren de discussie hierover en helpen Energie Samen om eenduidig over dit onderwerp te communiceren; onderling tussen energiecoöperaties (om van elkaar te leren) én naar leden. Om de rendementstoets effectiever en toegankelijker te maken voor de verbruiker doen we enige verbetervoorstellen.  

Download de hele consultatiereactie (pdf).

 De ACM verwacht de definitieve beleidsregel voor het einde van het jaar te publiceren. Lees meer op de site van ACM