Uitkomsten enquête SCE 2022

Om een beeld te krijgen over de ervaringen met de SCE-regeling heeft HIER in het voorjaar van 2022 een enquête uitgezet over de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). De resultaten laten zien dat de SCE in algemene zin wordt gezien als een verbetering ten opzichte van de oude postcoderoosregeling. Maar daarmee zijn we er nog niet.

De enquête ging in op de onderwerpen informatievoorziening over de SCE en de belemmeringen die aanvragers ervaren in de subsidieaanvraag. 

Het overgrote deel van de aanvragen (70%) betreffen zonprojecten op een kleinverbruikaansluiting. Waarbij 60% van de aanvragers voor twee of meer projecten een aanvraag indient. Uit de enquête blijkt dat een meerderheid van de respondenten in de realisatie van het project, na subsidietoekenning, tegen belemmeringen oploopt waardoor de uitvoering vertraging oploopt. Bijvoorbeeld door problemen met de netaansluiting, een dakeigenaar die toch niet mee wil doen of onvoldoende deelnemers.

Als reden voor het niet indienen van een subsidieaanvraag wordt daarnaast in meerderheid van de gevallen gewezen op het niet positief krijgen van de businesscase door de (te) lage tarieven. De (te) lage tarieven blijken in de meeste gevallen de reden te zijn voor het niet indienen van een subsidieaanvraag. Een businesscase rondkrijgen is dan niet mogelijk.

Bekijk hier alle resultaten van de enquête op de website van HIER opgewekt.