Modelakte recht van opstal zonneweides beschikbaar

Net als bij zonnepanelen op andermans dak, moet je bij een veldopstelling voor zonnepanelen een recht van opstal vestigen als de grond niet in eigen bezit is. De Nederlandse Vereniging van Banken NVB heeft daarvoor een modelakte opgesteld, met onze inbreng en goedgekeurd door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Jean-Pierre van Lin (Realisatiefonds): “Een standaard zoals aangeleverd door de NVB werkt goed op meerdere fronten: het bespaart tijd en geld bij lokale energie coöperaties die een overeenkomst willen vastleggen met de eigenaar van het land. Het helpt dezelfde coöperatie ook om zakelijke financiering af te sluiten bij bijvoorbeeld het Realisatiefonds, want een NVB-standaard is daar een vereiste. Als laatste bespaart het tijd in de beoordeling door kredietbeoordelaars in het doorploegen van juridische documentatie. 

Download

De Modelakte Opstalrecht Zonnestroomsysteem Veldproject is te downloaden vanaf de site van de NVB. Daar vind je ook de modelaktes voor zon-op-dak.

Zie ook:

'Model-akte Opstalrecht Zonnestroomsysteem Veldproject: makkelijker zon op land' (nieuwsbericht NVB, 14 juli 2022)