Voorstel ACM voor aansluittermijn ter consultatie

Marktwaakhond ACM heeft voorstellen voor wettelijke aansluittermijnen ter consultatie gepubliceerd.

Oorspronkelijk stonden de aansluittermijnen in de Elektriciteitswet. Dat mocht niet van het Europese Hof; de ACM moet die vaststellen. 

In de plannen die de ACM ter consultatie voorlegt moet een netbeheerder een grootverbruiker binnen 40 weken aansluiten als er in een gebied voldoende transportcapaciteit beschikbaar is. Voor kleinverbruikers (tot maximaal 3x80 Ampère) geldt een maximumtermijn van 18 weken. Het verzwaren van een bestaande aansluiting in huis, bijvoorbeeld voor een laadpaal, warmtepomp of zonnepanelen, moet straks binnen 12 weken geregeld zijn.

De maximumtermijn van 12 weken moet gaan gelden voor eenvoudige aanpassingen bij kleinverbruikers (consumenten en MKB’ers) waarbij netbeheerders alleen ‘in de meterkast’ werkzaamheden moeten uitvoeren. Bijvoorbeeld het verzwaren van een bestaande aansluiting van 1x35 Ampère naar 3x25 of 3x35 Ampère. Voor nieuwe aansluitingen voor kleinverbruikers (waarvoor bijvoorbeeld graafwerkzaamheden nodig zijn) geldt een maximale aansluittermijn van 18 weken.

Voor grootverbruikers (tot 10 MVA) is de aansluittermijn afhankelijk van de beschikbaarheid van transportcapaciteit. Als er in een gebied voldoende transportcapaciteit beschikbaar is, moet een netbeheerder de nieuwe aansluiting binnen 40 weken realiseren. Bij een tekort aan transportcapaciteit moet de netbeheerder de congestie eerst zo snel mogelijk oplossen en dan de nieuwe aansluitingen realiseren.

De consultatie loopt tot 5 oktober.

Jouw belangenbehartiger

Leon Straathof, adviseur netinfrastructuur en -regulering

Zie ook: