Loslaten storingsreserve: werk in uitvoering

Onderstations, waar hoogspanning wordt omgezet in middenspanning, zijn dubbel uitgevoerd (transformatoren, verdelers en bekabeling), plús nog een reserve, de storingsreserve. Die storingsreserve zal gebruikt worden voor duurzame opwek. Het loslaten van de storingsreserve is al vanaf 1 januari 2021 geregeld per ministerieel besluit, het effectueren neemt nog wel wat tijd in beslag.

Op verschillende plekken hebben de netbeheerders al aanpassingen gerealiseerd aan onderstations, waardoor de reservetransformatoren benut kunnen worden voor het aansluiten van duurzame opwek. Voor een bredere uitrol moet wel eerst de codewijziging worden afgerond die nodig is voor het loslaten van de storingsreserve.

Daarnaast zijn netbeheerders en marktpartijen met elkaar in gesprek om nadere afspraken te maken over hoe dat loslaten van de storingsreserve in de praktijk gaat werken. Hierbij passeren belangrijke vraagstukken de revue. Met welke gemiddelde beschikbaarheid moet rekening gehouden worden? Wat is de niet-beschikbaarheid t.g.v. storingen en onderhoud? Hoe verdeel je bij storingen en onderhoud de nog overgebleven transportcapaciteit eerlijk over de aanwezige productie-installaties? Hoe stemmen netbeheerders en gebruikers onderling de planning van het onderhoud van  hoogspanningscomponenten af? Hoe compenseer je eventuele opbrengstverliezen door uitlopend onderhoud? 

Met name deze twee onderwerpen vormen een geschilpunt. 

Als de  partijen er niet uitkomen, kan marktwaakhond ACM zelf de Netcode Elektriciteit aanpassen. 

Jouw belangenbehartiger

Leon Straathof, adviseur netinfrastructuur en -regulering

Zie ook: