Afgevaardigden energiecoöperaties in gesprek met minister Jetten

Energie Samen was 30 juni samen met zes afgevaardigden van de sector van energiecoöperaties op bezoek bij Klimaatminister Rob Jetten. We zijn door hem uitgenodigd voor een Rondetafelgesprek om toe te lichten wat er speelt bij energiecoöperaties en andere bottom-up-initiatieven in de energietransitie. Tijdens het gesprek werden 10 actiepunten voor de energietransitie van onderop aangeboden aan de minister.

Veel ontwikkelingen voor coöperatieve hernieuwbare energie liggen stil vanwege de lage tarieven van de SCE (opvolger postcoderoosregeling) en de problemen door netcongestie. De deelnemers hebben een duidelijk signaal afgegeven dat dit een zware wissel trekt op de opstartende beweging van burgerinitiatieven in de energietransitie. 

Daarnaast zijn andere onderwerpen ter sprake gekomen, zoals de nieuwe warmtewet, en betere toegang tot financiering en kennisontwikkeling voor burgerinitiatieven. "We hebben een schets kunnen geven van de visie en ambitie die we als coöperatieve beweging hebben: zorgen dat we als burgers de energievoorziening weer in eigen handen nemen, samen met de coöperatieve energieleveranciers een nieuwe marktmodel op basis van Local4Local organiseren, zodat we als coöperaties ook kunnen bijdragen aan een stabiele betaalbare energievoorziening en het verminderen van de netcongestieproblematiek," vertelt Andre Jurjus, voorzitter van Energie Samen.

Tijdens het gesprek is afgesproken dat we voortbouwen op het huidige structurele overleg over de SCE om ook de andere onderwerpen verder te brengen, en dat we over een half jaar de voortgang met de minister bespreken. Ook hebben we onze 10 actiepunten voor de energietransitie van onderop aangeboden aan de minister. Siward Zomer: “Het was een fijn en constructief gesprek. Ik hoop dat we de relatie met de minister nog lang kunnen voortzetten op deze manier.”

De zes afgevaardigden die bij de minister aan tafel zaten zijn: Siward Zomer (coöperatief directeur Energie Samen), André Jurjus (voorzitter Energie Samen), Marjan Minnesma (voorzitter Samen Om), Fanny Claassen (directeur Energie van Utrecht), André Dippell (directeur Samen Om) en Ruud Mulder (vicevoorzitter Enschede Energie)