Energiecoöperatie natuurlijke partner voor gemeenten

Op maandag 30 mei organiseerde het Expertise Centrum Warmte (ECW) de online bijeenkomst: Gemeentelijke stakeholders vertellen - de energiecoöperatie. Gemeente Opsterland en de energiecoöperatie Wijnjewoude Energieneutraal deelden ervaringen met de deelnemers. Ook was Siward Zomer, coöperatief directeur van Energie Samen, aanwezig. Je kunt het webinar terugkijken.

“Ik zie dat steeds meer energiecoöperaties ook betaalde krachten in dienst nemen, hierdoor worden zij een nog betere partner voor gemeenten. En stel als gemeente energiecoöperaties ook in staat om activiteiten te doen die bijdragen aan de transitievisie warmte door hen ook het budget te geven wat bij deze activiteiten hoort.

Kijk hier het webinar van ECW terug