Geen herziening SCE 2022, mogelijk SCE 2023 eerder open

Helaas is het niet gelukt om de te lage SCE-tarieven voor 2022 te laten herzien. Wel zijn we met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in gesprek om de openstellingsronde van 2023 te versnellen.

Hierdoor zou de geplande openstelling van maart/april 2023 naar voren gehaald kunnen worden; een nieuwe ronde met nieuwe tarieven zou dan open kunnen in januari 2023. EZK heeft aangegeven zich hiervoor te willen inspannen.

Eerder is helaas niet mogelijk, want het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de nieuwe SCE-tarieven komt in oktober en kan niet naar voren worden gehaald i.vm. menskracht bij PBL. Versnelling van de openstellingsronde 2023 moet nog wel door de minister worden goedgekeurd en is afhankelijk van de beschikbare menskracht bij RVO.

We vragen de ministeries of het budget dat dit jaar niet wordt benut vanwege de te lage tarieven, kan worden toegevoegd aan het budget van de SCE 2023.

Jouw belangenbehartiger


Zie ook: