Onrendabele tarieven SCE 2023 onderbouwd

Eerder deden we een oproep om je businesscases te delen die met de tarieven van de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) 2022 onrendabel waren. Op 14 april hebben we hierdoor maar liefst 65 onrendabele businesscases kunnen doorspelen naar het Planbureau voor de Leefomgeving PBL in het kader van de consultatie voor de SCE 2023.

De businesscases tonen aan dat zowel kleine als grote projecten veelal niet in de buurt komen van rendabiliteit of financierbaarheid. De huidige SCE-tarieven zetten een duidelijke rem op de ontwikkeling. In het beste geval kunnen alleen de meest ideale daken worden ontwikkeld. De projecten waarvoor wel SCE-subsidie is aangevraagd, worden in veel gevallen mogelijk gemaakt door additionele lokale subsidies. 

Op 30 mei hebben we een gesprek met PBL om de tariefproblematiek verder toe te lichten.

Jouw belangenbehartiger


Zie ook: