Bewonerscoöperatie Energiek Poelgeest krijgt € 16.000 euro voor burgerparticipatie

Coöperatie Energiek Poelgeest (Oegstgeest) krijgt 16.000 euro van de provincie Zuid-Holland. Met dit geld gaan de bewoners het komend jaar zorgen dat ze een steviger positie krijgen in de energietransitieplannen.

Hun ervaringen delen ze daarna met andere bewonersinitiatieven in het land, die ook effectiever met overheden willen samenwerken. De opdracht van de provincie betekent erkenning van het belang van bewoners in de energietransitie, aldus de coöperatie.

De provincie Zuid-Holland heeft Energiek Poelgeest de opdracht gegeven uit te zoeken hoe je als bewonersinitiatief effectief je belangen kunt behartigen bij de gemeente, de gemeentelijke politiek en andere belanghebbenden. Daarnaast moet de coöperatie het draagvlak in de eigen wijk verder uitbreiden, door meer mensen te betrekken bij concrete plannen voor de energietransitie. De ervaringen van Energiek Poelgeest worden vastgelegd, zodat andere bewonersinitiatieven in het land er straks ook van kunnen profiteren. In Nederland zijn 667 (burger)coöperaties actief in de energietransitie. Zo’n 100 daarvan werken, net als Energiek Poelgeest, aan duurzame warmteprojecten.

Voorzitter Frank ter Beek van Energiek Poelgeest beschouwt de opdracht van de provincie als een belangrijke erkenning van het werk van energiecoöperaties: “De overstap naar duurzame warmte is niet alleen een zaak tussen gemeente en marktpartijen. Wij laten zien dat we als
bewoners goede ideeën hebben en ook in staat zijn die uit te voeren. We móeten ook wel kunnen meepraten over de energietransitie, want die komt bij iedereen achter de voordeur.” De gemeente Oegstgeest nam onlangs het idee voor warmtewinning uit de Klinkenbergerplas (aquathermie) van Energiek Poelgeest over. Hiermee zou o.a. de wijk Morsebel verwarmd kunnen worden.

Coöperatie Energiek Poelgeest is een bewonersinitiatief dat sinds vijf jaar werkt aan een plan om de circa 1.000 woningen in de wijk Poelgeest duurzaam te verwarmen met warmte uit water. Hiervoor tekende de coöperatie in 2021 een convenant met energiebedrijf Vattenfall, dat eigenaar is van het wijkwarmtenet. De plannen voor warmte uit de Haarlemmertrekvaart of de rioolwaterzuiveringsinstallatie worden nu doorgerekend en verder uitgewerkt. Vattenfall en de coöperatie zoeken ook uit of het mogelijk is om bewoners meer inspraak te geven in de warmtevoorziening. Energiek Poelgeest werkt naast aquathermie ook aan collectieve opwek van duurzame stroom en aan maatregelen om de wijk voor te bereiden op klimaatveranderingen.

Foto: ondertekening convenant met Vattenfall door Arno van Gestel (l, Vattenfall) en Peter van Schie (r, Energiek Poelgeest). Fotograaf: Sia Windig