Naar een steviger positie voor bewoners in warmteprojecten

Bewoners moeten een stevige positie krijgen wanneer ze met gemeenten en marktpartijen samenwerken aan een warmteproject. Dat kan als de governance binnen zogenaamde Maatschappelijke Energy Service Companies goed geregeld is. Daar werken we aan.

Energie Samen Buurtwarmte werkt samen met het Klimaatverbond en de Erasmus Universiteit aan een governancestructuur voor Maatschappelijke Energy Service Companies (energiedienstenbedrijven). Zo’n governancestructuur gaat ervoor zorgen dat bewoners een stevige positie krijgen wanneer ze met gemeenten en marktpartijen samenwerken aan een warmteproject. 

In november wordt het eindrapport over maatschappelijke esco’s verwacht. 

Klimaatverbond Nederland is een vereniging van 175 decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) die op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau werkt aan actief en impactvol klimaatbeleid.

Zie ook