Modelovereenkomst Cable Pooling uitgebreid

Als windparken en zonneparken een netaansluiting willen delen (‘cable pooling’) moeten ze onderling afspraken maken. Omdat deze afspraken complex zijn, is er in 2021 een modelovereenkomst Cable Pooling gemaakt. Die modelovereenkomst is nu uitgebreid met opslag en/of combinatie van een bestaand windpark met nieuwe partijen ('brownfield').

Deze modelovereenkomst maakt het voor partijen mogelijk om onderling goede juridische, financiële en technische afspraken te maken. Zo kan meer duurzame energieproductie op het bestaande net worden aangesloten. 

In steeds meer gebieden geven netbeheerders aan dat het net vol is, en worden verzoeken tot een netaansluiting afgewezen. Dat hindert de benodigde groei van lokale opwek van duurzame energie. Het is wachten op netuitbreiding, maar door een aansluiting te delen kan nu al meer duurzame energie op het bestaande net worden aangesloten. Sinds 2020 is het voor windparken en zonneparken toegestaan om een netaansluiting te delen (cable pooling). Vooral de combinatie van een windpark en een zonnepark is optimaal, omdat de stroompieken uit wind en zon zelden gelijktijdig voorkomen. Met name zonneparken in ontwikkeling hebben vaak geen zicht op een netaansluiting en wachttijden zijn lang. Een oplossing kan zijn om aan te sluiten bij een bestaand windpark. Windparken staan daar voor open en zien de kansen die cable pooling biedt. Maar bij met name projectgefinancierde parken is cable pooling uitdagend en zijn aandeelhouders en banken voorzichtig. 

Met deze overeenkomst kunnen veel zorgen worden weggenomen. Er moeten over veel onderwerpen en voor een heel lange duur afspraken worden gemaakt. Denk wat de onderwerpen betreft onder andere aan de planning, het contracteren met de netbeheerder en het bouwen en beheren van een gemeenschappelijke installatie voor de gedeelde aansluiting. Bij dit alles houdt de modelovereenkomst nadrukkelijk rekening met eisen die belangrijk zijn voor de financierbaarheid van de projecten. 

Downloaden

Jouw belangenbehartiger

Leon Straathof, adviseur netinfrastructuur en -regulering

Zie ook: