Meer grote daken constructief geschikt voor zonnepanelen dan gedacht

Voor zon-op-dak-projecten moet het beoogde dak wel stevig genoeg zijn. Mooie initiatieven stranden vaak op een te zwak dak. Onderzoek in opdracht van TKI Urban Energy laat zien dat maar liefst 85% van de Nederlandse grote daken met minimale aanpassingen geschikt is voor een zonne-installatie. Vooral agrarische gebouwen en oude panden zijn kansrijk.

Vanwege de problematiek rond dakconstructies is bij SDE++ zelfs een draagkrachtverklaring verplicht gesteld. Veel aanvragers stelden constructief onderzoek uit tot na toekenning van de subsidie, omdat het uitvoeren van een gedegen onderzoek naar de draagkracht van grotere daken al snel tussen de 2.000 en 4.000 euro kost.

Voor de SCE zelf is een draagkrachtverklaring niet verplicht, maar het is wel verstandig om naar de dakconstructie te (laten) kijken. Voor bijvoorbeeld de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) via Energie Samen is een draagkrachtberekening nodig bij vermogen groter dan 35kWp (lees meer).
Je kunt hiervoor hiervoor een template van Interpolis uit de documentatieset voor het Realisatiefonds gebruiken. 

Uit het onderzoek blijkt:

  • Dat circa 40% van het zon-op-dak-potentieel in utiliteitsbouw ‘geen’ constructieve beperking heeft; circa 45% heeft een ‘lichte’ beperking. De resterende circa 15% is ‘zwaar beperkt’ en vereist meerdere maatregelen. 
  • In categorie ‘licht beperkte daken’ zijn de kosten voor maatregelen gemiddeld €15/m2 en voor ‘zwaar-beperkte daken’ €75/m2. Daken met ‘geen’ beperking kunnen in sommige gevallen wel kleine maatregelen nodig hebben (€1/m2).

Die extra kosten maken natuurlijk de businesscase wel krapper.

Lees meer