Zonnewarmtenet voor Ramplaankwartier Haarlem

De gemeente Haarlem krijgt een rijkssubsidie van vier miljoen euro om het wijkinitiatief SpaarGas Ramplaankwartier definitief mogelijk te maken. Projectleider en bewoner Eelco Fortuijn: ‘Met deze PAW-subsidie kunnen we een lang gekoesterde droom waarmaken. We begonnen een aantal jaar geleden met een groep wijkbewoners vanuit de overtuiging dat het mogelijk is om onze woningen goedkoop en duurzaam te verwarmen.'

Nu de subsidie is toegekend kan een Zonnewarmte-coöperatie worden opgericht. Die gaat het zonnewarmtenet beheren en beslissen over de tarieven voor het leveren en afnemen van warmte en andere zaken. Ook wordt er gestart met aanbestedingen, bijvoorbeeld voor partijen die maatwerkadviezen kunnen geven over de deelnemende woningen. Ook moeten er leveranciers worden gecontracteerd voor warmtepompen, PVT-panelen en andere apparatuur. De voorbereidingen daarop zijn al in volle gang.

Andere bewonersinitiatieven

Andere bewonersinitiatieven uit ons netwerk die in deze ronde met succes PAW-subsidie hebben aangevraagd: 

  • Buurtwarmte Enkhuizen (Enkhuizen): zeer lage-temperatuurwarmtenet op basis van de restwarmte van een tuinbouwbedrijf; In beheer van de lokaal opgerichte energiecoöperatie (nieuwsbericht site Buurtwarmte Enkhuizen).
  • MOL-dorpen (Westerkwartier Groningen): stapsgewijze aanpak met sterke inzet op isolatie en deels hybride warmtepompen en deels all-electric
    in de dorpen Midwolde, Oostwolde en Lettelbert (nieuwsbericht Promotienoord.nl).
  • Warm Heeg (Súdwest-Fryslân): lage-temperatuurwarmtenet op basis van aquathermie: thermische energie uit oppervlaktewater gericht
    op een compact dorp. Lees meer in de rubriek Verhalen, 12 februari 2020).
  • Energiecoöperatie Peel Energie (Peel en Maas): een collectief warmtekoude systeem (lagetemperatuurwarmtenet) met de inzet van zonnewarmte en seizoensopslag. Systeem met zonthermie en restwarmte met opslag in een Ecovat. Ook koeling wordt meegenomen (nieuwsbericht 1Limburg.nl).
  • Buurtteam Eurowoningen Rozendaal (Leusden): stapsgewijze aanpak met isolatie van woningen naar individuele all-electric warmtepompen (nieuwsbericht Buurtteam). 

Allen: hartelijk gefeliciteerd!

Wat is PAW?

Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is in het leven geroepen om de eerste wijken van het gas af te halen en daar stapsgewijs van te leren. Buurtwarmte organiseerde dit najaar bijeenkomsten van de 'Community of Learning PAW aanvraag'. In totaal werden 47 aanvragen ingediend bij de derde ronde in het afgelopen najaar, waarvan 14 zijn toegekend. In totaal zijn er nu 64 PAW-proeftuinen.

Lees meer over Buurtwarmte en PAW

Zie ook: