Onderzoek ACM naar aansluittermijnen

Marktwaakhond ACM onderzoekt een nieuwe aansluitsystematiek, waarin naar verwachting wordt gedifferentieerd op grootte van de aansluiting.

Een andere optie is om te differentiëren op type aansluiting. Iets wat lastiger te realiseren lijkt. De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie NVDE  (waar Energie Samen lid van is) wordt in maart geconsulteerd over haar visie omtrent aansluittermijnen. De ACM pakt het vraagstuk integraal op. Er loopt bijvoorbeeld onder andere via de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) ook onderzoek op aansluittermijnen voor laadpalen. 

De discussie die hierin belangrijk is, is niet alleen de lengte van de termijnen maar ook de mate van afdwingbaarheid. Ook vanuit een transitieperspectief is het van belang dat aansluittermijnen gehaald worden. Hierbij is er een spanningsveld tussen wat haalbaar is voor de netbeheerder en de behoefte aan snelheid en zekerheid bij de markt.

De netbeheerders zijn verder nog bezig met een initiatief om meer inzicht te bieden in waar de aanvraag in het proces zit ('track-and-trace'). Dit helpt de transparantie te vergroten.

De ACM komt naar verwachting in juli met een voorstel omtrent de invulling van de ‘redelijke’ aansluittermijn. 

Jouw belangenbehartiger

Leon Straathof, adviseur netinfrastructuur en -regulering

Zie ook: