Real-time interface voor enorme hoeveelheid extra aansluitcapaciteit

Netbeheerders en marktpartijen ontwikkelen in een goed lopende samenwerking een ‘noodrem’ die met een real-time interface gerealiseerd kan worden. Dit moet ruimte bieden voor fors meer aansluitingscapaciteit voor duurzame productie.

Als de netbeheerders erop kunnen vertrouwen dat congestiemanagement helpt om overbelasting te voorkomen, kunnen ze meer hernieuwbare productie aansluiten op de beschikbare netcapaciteit. Voor onvoorziene overbelasting – bijvoorbeeld door beter weer dan voorspeld – moeten productie-installaties dan wel snel op afstand terugregelbaar zijn. Daartoe ontwikkelen netbeheerders en marktpartijen in een goed lopende samenwerking een ‘noodrem’ die met een real-time interface gerealiseerd kan worden.

Deze real-time interface moet zorgen voor robuust ingeregelde communicatie tussen de netbeheerder en de netgebruiker. De scope van de eerste fase is productie-installaties tussen 1 en 50 MW. Dat is categorie B van de Europese verordening Requirement for Generators (RfG). In een later stadium wordt de interface uitgewerkt voor de andere doelgroepen: A, C en D. 

De realtime interface moet goed betaalbaar worden, in de ordegrootte van honderden euro’s. De grote kosten zitten echter niet in de hardware, maar in eerste instantie in de implementatiekosten, die zo op kunnen lopen tot een paar duizend euro. Door te standaardiseren willen we de totale kosten uiteindelijk drastisch verminderen, zodat de interface ook voor kleinere aansluitingen betaalbaar wordt.

In maart is de specificatie afgerond voor de eerste versie van de interface. Leden van Energie Samen, Holland Solar en NWEA met relevante praktijkervaring brengen hiervoor inhoudelijke expertise in. 

De praktijktesten met de eerste versie van de real-time interface (een communicatiekastje bij de aansluiting) starten in het tweede kwartaal van 2023. Parallel wordt gestart met de ontwikkeling van versie 2 van de interface, die zo’n kastje overbodig zal maken.

‘Noodrem leidt tot enorme hoeveelheid extra aansluitcapaciteit voor wind- en zonne-energie’

"Deze 'noodrem' gaat leiden tot een enorme hoeveelheid extra aansluitcapaciteit voor wind- en zonne-energie", aldus Leon Straathof. Lees het complete artikel in Solar Magazine mei 2022.

Zie ook:

Jouw belangenbehartiger

Leon Straathof, adviseur netinfrastructuur en -regulering

Zie ook:

Oospronkelijk bericht gepubliceerd op 7 maart 2022