Ben jij #blijmetwindenergie? Laat het weten!

In het coalitieakkoord staat dat er afstandsnormen moeten komen voor windmolens. VVD-Kamerlid Silvio Erkens wil dat er pas op de plaats wordt gemaakt met nieuwe windmolens, totdat er nader onderzoek is gedaan naar mogelijke gezondheidsschade. We zijn vóór onderzoek, hinder moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Wij maken ons wel zorgen over nieuwe normen.

Siward Zomer: "Met name voor lokale coöperaties die maar één project hebben, is deze nieuwe onzekerheid heel frustrerend. Die worden gerund door vrijwilligers die veel tijd hebben gestopt in ‘hun’ windmolen. Je kan niet zomaar tegen hen zeggen dat ze maar een jaartje moeten stoppen."

In discussie bij OP1 (3 februari)

Olof van der Gaag, voorzitter NVDE (waar Energie Samen lid van is), ging in tv-programma Op1 op 3 februari in debat met VVD-Kamerlid Silvio Erkens. Erkens wil dat er pas op de plaats wordt gemaakt met nieuwe windmolens, totdat er nader onderzoek is gedaan naar mogelijke gezondheidsschade. Van der Gaag benadrukte dat hij er vóór is dat er onderzoek wordt gedaan en dat hinder zo veel mogelijk moet worden voorkomen. Hij zei ook dat we alle technieken nodig hebben om de klimaatdoelen te halen. Er zijn zo’n 2000 windmolens in Nederland en dat aantal zal ongeveer gelijk blijven.

Rondetafelgesprek Tweede Kamer (3 februari)

Op 3 februari was er een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer over de afstandsnormen voor windmolens. De Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA), waar Energie Samen lid van is, bracht er een paper in. Daarin benadrukt ze het belang van windenergie voor het halen van de klimaatdoelen. Ook dringt NWEA aan op het stellen van geluidsnormen in plaats van een afstandsnorm. Dat biedt een meer gelijke bescherming. Een geluidsnorm stimuleert bovendien het ontwikkelen van stillere molens en biedt ruimte voor inspraak van omwonenden over de precieze locatie van de molens.

Blij met windenergie: Eemshaven

Johan van Dalen, voorzitter van energiecoöperatie Ecoo in de Eemshaven: “Ik woon in een windmolengebied. Ik zie al jaren tachtig tot honderd windmolens vanuit mijn huis. Nu komen er nog 47 bij, waaronder 21 die dichterbij komen. Die 26 andere molens komen op een andere locatie hier in de buurt. Twee daarvan zijn van onze energiecoöperatie. Ik hoor ze wel, maar ik heb er geen overlast van. Mijn huisgenoten klagen er ook nooit over.” De politieke discussie over afstandsnormen baart Van Dalen zorgen. “Ik zou het niet niks vinden als zomaar de stekker uit ons project getrokken zou worden. We hebben al een vergunning aangevraagd en we hebben een lening afgesloten voor de kosten die we nu al maken. Het zou meegewogen moeten worden wat initiatiefnemers van windprojecten ervan vinden. We hebben windenergie nodig."

Ben jij ook #blijmetwindenergie? Laat je horen!

Samen met NVDE en NWEA willen we mensen die in de buurt van een windmolen wonen en dat OK vinden, voor het voetlicht brengen. Ben of ken jij zo iemand? Zet je quote waarom jij blij bent met windenergie op twitter of LinkedIn, met hashtag #blijmetwindenergie. En stuur je quote met foto naar communicatie@nvde.nl, dan zet de NVDE die op de Daar Krijg Je Energie Van-website. Dank!

Bekijk de tweets #blijmetwindenergie

Jouw belangenbehartiger