Handreiking samenwerking waterschap-energiecoöperatie

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het ‘streven naar 50 procent lokaal eigendom‘ niet op waterschappen van toepassing is. Wel is vastgelegd dat de waterschapssector nadere afspraken maakt met onder andere energiecoöperaties over duurzame energieprojecten.

De Unie van Waterschappen heeft daarvoor een handreiking laten maken. De handreiking 'Samenwerken met energiecoöperaties' geeft kaders om te beoordelen of een waterschap met een energiecoöperatie voor duurzame energieprojecten kan samenwerken. Vervolgens gaat de handreiking in op hoe het waterschap dat kan doen en welke instrumenten men daarbij kan hanteren. Onderdeel van de handreiking zijn modelovereenkomsten. Daarin is de theorie in praktische overeenkomsten gegoten.

Vanuit de energiecoöperaties was o.a. Anne Marieke Schwencke betrokken bij het ontwikkelen van deze handreiking.

Lees meer over de handreiking

Download de handreiking