Onderzoek naar misleidende duurzaamheidsclaims

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt misleidende duurzaamheidsclaims, o.a. in de sector energie.

In de energiesector heeft de ACM ruim 60 leveranciers aangeschreven om hun claims te controleren. In haar brief noemt de ACM voorbeelden van claims over duurzame energie die misleidend zijn, zoals:

  • “Het merendeel van onze groene stroom wordt opgewekt in Nederland”, terwijl uit het stroometiket blijkt dat 20% is opgewekt in Nederland en 80% niet;
  • “In Nederland presteren wij het beste op het gebied van energietransitie”, terwijl volstrekt onduidelijk is waarmee wordt vergeleken en op grond waarvan dit bedrijf ‘de beste’ is.

De  ‘Leidraad duurzaamheidsclaims’ van ACM bevat vuistregels en praktische voorbeelden om bedrijven te helpen bij het formuleren van duurzaamheidsclaims:

  1. Maak duidelijk welk duurzaamheidsvoordeel het product heeft
  2. Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel
  3. Vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven moeten eerlijk zijn
  4. Wees eerlijk en concreet over de duurzaamheidinspanningen van uw bedrijf
  5. Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend