Vrijwilligersvergoeding en belastingen: vraag het na!

Vrijwilligersvergoedingen zijn in principe belast voor vennootschapsbelastingplichtige organisaties. Een van onze leden heeft eerst toestemming van de Belastingdienst gekregen om toch belastingvrije vrijwilligersvergoedingen te verstrekken. Die is later weer teruggedraaid. Een andere coöperatie kreeg onlangs wel toestemming.

De drempel voor onbelaste vrijwilligersvergoedingen vind je op de pagina Vrijwilligersvergoedingen op de site van de Belastingdienst, maar die geldt niet voor vennootschapsbelastingplichtige energiecoöperaties (de vrijwilligersregeling houdt in dat onder voorwaarden maximaal € 170 per maand met een maximum van € 1700 per jaar aan een vrijwilliger kan worden gegeven. Meer informatie over de vrijwilligersregeling is te vinden in het handboek loonheffingen 2020 paragraaf 16.20). 

In dit geval ging het om vergoedingen voor energiecoaches, van € 20 per traject. 

Een van onze leden heeft in het voorjaar van 2021 toestemming gekregen om deze vrijwilligersvergoedingen onbelast uit te keren. In november heeft de Belastingdienst het eerdere besluit weer ingetrokken, want strijdig met de wet vennootschapsbelasting. Er volgt overleg over een andere oplossing voor deze coöperatie om toch een onkostenvergoeding te geven. Het is de vraag of deze eventuele oplossing ook voor andere coöperaties toepasbaar zal zijn. 

Als je als vennootschapsbelastingplichtige coöperatie vrijwilligersvergoedingen wil uitkeren, is het dus verstandig om eerst te overleggen met de Belastingdienst. Dit kan je doen via het formulier ‘verzoek vooroverleg’ van de Belastingdienst. Het is ons inziens niet haalbaar dit algemeen te regelen voor alle energiecoöperaties. 

Update voorjaar 2022: coöperatie krijgt toestemming

Vanaf maart dit jaar heeft de Limburgse coöperatieve winkel Gedeelde Weelde met de Belastingdienst afstemming gehad over de vraag of het vergoedingensysteem voor meewerkende leden aansluit bij de fiscale regels voor vrijwilligersvergoedingen van de Belastingdienst. Na een initiële afwijzing kreeg de coöperatie groen licht;  de beoogde vrijwilligersvergoeding kan door een coöperatie met een maatschappelijk belang en zonder winstoogmerk worden toegepast.

Zie ook:

Oorspronkelijk bericht: 2 december 2021