Samenwerking Wocozon en Energie Samen: een vliegende start voor de Postcoderoosprojecten van woningcorporaties

De herziene Postcoderoosregeling (SCE) is een subsidieregeling die dankzij de nieuwe structuur nu ook mooie kansen biedt voor woningcorporaties en voor sociale huurders die zelf geen geschikt dak voor zonnepanelen hebben. Wocozon heeft daarom in samenwerking met Energie Samen ‘ZonSamen’ opgericht: een landelijke energiecoöperatie die de postcoderoosprojecten voor de sociale huursector gaat realiseren en beheren. ZonSamen is nog maar net gestart en nu al zijn er voor de corporaties tientallen Postcodeprojecten aangevraagd.

Donderdag 1 april jl. is de vernieuwde Postcoderoosregeling ingegaan en sindsdien kunnen de nieuwe Postcoderoosprojecten ingediend worden.

De formule werkt

Voor deze vernieuwde regeling heeft ZonSamen een subsidie aangevraagd van ruim drie miljoen euro. Deze wordt evenredig over de deelnemende huurders verdeeld. De regeling biedt 15 jaar gegarandeerd rendement voor de deelnemende bewoners. Zowel de huurders als de corporaties worden volledig ontzorgd en hoeven niets te investeren, ook niet wanneer het project niet door mocht gaan.

Samenwerken met ZonSamen is vertrouwd

Binnen Energie Samen is kennis en ervaring voor lokale coöperatieve energieprojecten beschikbaar.
Wocozon realiseerde al ruim 22.000 zonne-installaties voor ruim 40 woningcorporaties en is daarmee binnen Nederland de meest ervaren partner voor het realiseren van PV bij corporaties. Zowel Wocozon als Energie Samen hebben niet de wìnst, maar hun mìssie als stip op de horizon: zoveel mogelijk mensen helpen om samen duurzame energie op te wekken en samen te gebruiken.

Update januari 2022: er is voor 76 projecten van ZonSamen SCE-subsidie toegekend, gezamenlijk goed voor 4,2 MWp.


Zie ook:

  • Door Wocozon geïnitieerd webinar (26 januari): terugkijken