Perspectief voor warmteinitiatieven dankzij handleiding financiering

Het is ingewikkeld om als warmteinitiatief een project financieel van de grond te krijgen. Daarom heeft Energie Samen Buurtwarmte samen met TNO de Handleiding financieringsaanvraag coöperatieve warmte gemaakt. Met de handleiding kunnen initiatieven goed voorbereid en dus met meer kans op succes aankloppen bij banken of fondsen voor financiering.

Coöperatieve warmteprojecten zijn voor veel fondsen en banken nog onbekend terrein. Daarom worden ze als risicovol gezien, komen ze niet in aanmerking voor financiering en kan er dus ook niet bewezen worden dat coöperatieve warmte kansrijk is. De Handleiding financieringsaanvraag coöperatieve warmte moet helpen om deze vicieuze cirkel te doorbreken.

De handleiding geeft warmteinitiatieven inzicht in het proces van de financieringsaanvraag en in wat er nodig is om goed beslagen ten ijs te komen. Van benodigd eigen vermogen, via criteria voor projectplan en solvabiliteit tot risicobeoordeling; alles wat initiatieven tegenkomen bij een aanvraag komt aan de orde.

De handleiding is het product van een samenwerking tussen TNO, Energie Samen Buurtwarmte, de Rabobank, de ASN bank en Invest-NL. Bovendien werd de deskundigheid en praktijkervaring van een aantal coöperaties ingebracht: 050 Buurtwarmte/Grunneger Power, Warmtenet Oost Wageningen, Warm Heeg en Energiek Poelgeest. Het project is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Nationale regelingen EZ-subsidies, Topsector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Lees de handleiding hier. Meer informatie bij Gerwin Verschuur, directeur Warmte bij Energie Samen: gerwin.verschuur@energiesamen.nu


Buurtwerkplaats: financiering coöperatieve warmte

Op 3 maart is de handleiding verder toegelicht tijdens een buurtwerkplaats. Theo de Bruijn (Warmtenet Oost Wageningen) heeft geïllustreerd hoe het financieringsproces in Wageningen is verlopen, Nienke Maas (TNO) ging in op de aanvraagmomenten en Gerwin Verschuur (Energie Samen Buurtwarmte) heeft stil gestaan bij de toekomstperspectieven. Het rapport van deze sessie is hier terug te lezen.