Knelpunten en mogelijkheden in de warmtetransitie

Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is in het leven geroepen om de eerste wijken van het gas af te halen en daar stapsgewijs van te leren. De subsidie voor de proeftuinen maakt daarmee een wijkaanpak mogelijk. In een recent gepubliceerd rapport beschrijft het PBL de knelpunten en mogelijkheden die bij veertien koploper-wijken naar voren kwamen.

In het rapport werd benadrukt dat de warmtetransitie zeer complex is vanwege de verschillende type woningen en warmteopties. Er blijkt meer gedetailleerd maatwerk nodig te zijn dan vooraf werd gedacht waardoor processen langzamer verlopen en moeilijker op te schalen zijn. Daarnaast speelt het grote aantal betrokkenen en de bereidheid en mogelijkheden van bewoners een belangrijke rol. 

Energie Samen Buurtwarmte zet zich in om de opgedane kennis en ervaring van warmte-initiatieven te bundelen en te verspreiden. We kregen daarvoor een mooi compliment in het rapport. De koepel Energie Samen werd namelijk veel genoemd door bewoners en betrokkenen omdat hier vrij specialistische kennis wordt gedeeld voor warmtecoöperaties. 

Klik hier om het rapport van PBL te lezen.