Haal jij de klimaatdoelen van 2030?

Hoe gaan we de klimaatdoelstellingen in 2030 halen? De Klimaatwijzer biedt de mogelijkheid om verschillende technische- en gedragsmaatregelen te onderzoeken. Ga op de stoel van de premier zitten en kies welke technieken je extra gaat inzetten om jouw klimaatdoelen voor 2030 te halen. Lastig? Zeker. Onhaalbaar? Nee hoor.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) becijferde in oktober 2020, dat we met de huidige plannen in 2030 maar ongeveer de helft zullen bereiken van de CO2-reductie die het kabinet zich ten doel stelde. Er moet dus een fors tandje bij. En velen, inclusief de EU, willen dat we het doel voor 2030 verder aanscherpen. Met deze Klimaatwijzer kun jij kiezen waar je extra op wilt inzetten, boven op de huidige plannen. H

De Klimaatwijzer is een initiatief van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), waar Energie Samen lid van is, in samenwerking met EBN, ABN AMRO en Stichting 2050. De Klimaatwijzer is opgesteld door Onderzoek- en adviesbureau CE Delft.

klimaatwijzer.nu