Duurzame energie in verkiezingen 2021

Voor de ontwikkeling van duurzame energie zijn deze verkiezingen en formatie cruciaal. We willen niet ‘redden wat we hadden’ maar ‘opbouwen wat we willen’.

Lees er meer over in het NVDE – Manifest en bekijk het filmpje

Wat zijn de standpunten van politieke partijen over klimaat en energie ?

De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (waar Energie Samen lid van is) heeft een overzicht gemaakt van klimaat en energie in de verkiezingsprogramma’s 2021-2025. 

In deze tabel staan de partijen met een klimaatbeleid en een verwacht aantal Kamerzetels van vier of meer:

NVDE Verkiezingsprogramma’s (29 januari 2021) .PDF

In een aanvulling staan drie kleinere partijen met een klimaatbeleid:

NVDE verkiezingsprogrammas kleinere partijen (1 maart 2021) .PDF

Aanpassingen in het programma zoals vastgesteld op partijcongressen zijn meegenomen in het overzicht.

De overige partijen hebben geen klimaatbeleid.

Doorrekening PBL

OP 1 maart publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de analyse van leefomgevingeffecten van de verkiezingsprogramma’s. Zes partijen hebben hun plannen laten doorrekenen.
Waar de partijen het over eens zijn, is dat het aandeel hernieuwbare energie flink moet stijgen ten opzichte van het basispad. Alle partijen investeren daarom extra in de SDE++, variërend van 0,5 tot 1,5 miljard euro per jaar. Bovendien zetten alle partijen in op meer opwek van elektriciteit uit zon en wind, met name door extra windparken op zee. Lees meer