Nieuwe postcoderoossubsidie SCE op 1 april opengesteld

De SCE is officieel! De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking en het bijbehorende openstellingsbesluit 2021 zijn op 3 maart gepubliceerd in de Staatscourant. Aanvragen voor de nieuwe regeling kunnen vanaf 1 april 2021 9.00 uur tot en met 1 december 17.00 uur worden ingediend bij RVO.

Het beschikbare budget voor 2021 is 92 miljoen euro. De regeling is van kracht tot 1 april 2026 (in het Klimaatakkoord is afgesproken dat subsidie voor duurzame opwek na 2025 wordt stopgezet).

Het definitieve openstellingsbesluit is bijna identiek aan het concept-openingsbesluit dat ter consultatie heeft gelegen. Wel zijn zijn de maximum aantallen vollasturen voor de categorieën Wind gewijzigd. Daar wordt nu de 'netto P50-waarde vollasturen' gehanteerd. Deze waarde volgt uit de windenergieopbrengstberekening, die bij een aanvraag voor subsidie voor windenergie dient te worden toegevoegd als onderdeel van de haalbaarheidsstudie. 

De regeling zelf is ook grotendeels ongewijzigd ten opzichte van de consultatietekst, op hernummering, wijziging van artikeltitels en verschuiving van artikelen na. Inhoudelijke wijzigingen:

  • De aanvrager moet akkoord gaan met het delen van informatie over de productie-installatie en meetgegevens (artikel 14).
  • Aanvraag door Vereniging van Eigenaren: de ledenlijst moet nu meegestuurd worden met de aanvraag, in plaats van uiterlijk zes maanden na de datum van de beschikking (artikel 16). 
  • De uitgebreide eisen voor de windenergie-opbrengstberekening gelden nu alleen voor vermogens vanaf 100 kW (artikel 18-20).

Zie ook:

Jouw belangenbehartiger