Systeemintegratie maakt de energietransitie beter, sneller en goedkoper

Systeemintegratie kan onder meer een oplossing bieden voor het niet kunnen aansluiten van duurzame energieprojecten door de toenemende krapte op het elektriciteitsnet. Het creëert kansen voor kleinschalige en middelgrote duurzame energie-opwek in de Regionale Energie Strategieën (RES’en). Dat concludeert Energie Samen, de landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties, in de nieuwe handreiking “Slimme energiecombinaties in de regio”.

Systeemintegratie gaat over de mogelijkheden om duurzame energieprojecten slim te ontwikkelen door slimme combinaties te maken in samenhang met het (lokale) energiesysteem. Het kan daarbij ook een oplossing zijn voor de onbalans tussen opwek en verbruik. Dit zorgt voor kostenbesparingen voor zowel de initiatiefnemers, als de samenleving én er kunnen meer en sneller duurzame projecten gerealiseerd worden. Uiteindelijk kan de energietransitie zo beter, goedkoper en sneller verlopen.  

 Slimme energiecombinaties: meer lokale opwek  

Energie Samen raadt op basis van het rapport aan om voortaan bij duurzame energieprojecten te kijken naar mogelijkheden en kansen voor geïntegreerde projecten. Voorbeelden daarvan zijn: het geschikt maken van installaties voor een kleinere of gedeelde aansluiting, elektriciteit omzetten in gas, warmte of koude en/of elektriciteit opslaan in batterijen. Door systeemintegratie kan zoveel mogelijk energie lokaal worden opgewekt én gebruikt. 

 Systeemintergratie belangrijk voor de RES’en 

Het is van belang om verschillende onderdelen van het energiesysteem met elkaar te verbinden die anders los van elkaar worden ontwikkeld. Afstemming en samenwerking tussen initiatiefnemers, gemeenten en netbeheerders is daarbij cruciaal. Nu is het moment om ook in de RES’en aandacht te geven aan oplossingen voor lokale systeemintegratie. Juist binnen de RES als regionale samenwerking aan de energietransitie, kan gewerkt worden aan de benodigde samenwerking en afstemming voor slimme combinaties in het lokale energiesysteem.   

  “De handreiking bevat een heldere toelichting op systeemintegratie met praktijkvoorbeelden en mogelijkheden om projecten slim te ontwikkelen binnen lokale energiesystemen”, aldus Siward Zomer, coöperatief directeur Energie Samen. “Deze handreiking is een startpunt voor het verkennen van wat slimme energieoplossingen kunnen betekenen”.  

 De handreiking

De handreiking is ontwikkeld door Energie Samen in opdracht van RVO op verzoek van het TKI Urban Energy. MSG Sustainable Strategies schreef de handleiding op basis van inbreng van een brede groep experts. Je vindt de handreiking hier .


Bij de ontwikkeling van deze handreiking waren de volgende partijen betrokken 

Enexis Groep, Ennatuurlijk, Escozon, Holland Solar, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, NVDE, PetaWatts, RVO, Scholt Energy, Stedin, TKI Urban Energy, Topsector Energie, Wageningen University & Research en Windunie. 

Zie ook