Reactie consultatie Energiewet 1.0

De Energiewet 1.0 moet de bestaande Elektriciteitswet, Gaswet en Warmtewet vervangen. We hebben gereageerd op de consultatie; we ondersteunen de consultaties van de brancheverenigingen NVDE en NWEA/Hollland Solar, en dragen daarnaast specifieke punten aan die van belang zijn voor energiecoöperaties. Hierbij gaat het met name om de rol van energiegemeenschappen.

De Europese richtlijnen hebben in de Clean Energy Package handreikingen gedaan om energiegemeenschappen een makkelijkere toegang tot de markt te verschaffen. De minister kiest er helaas voor om in de Energiewet niets met deze handreiking te doen. Aan de ene kant begrijpelijk. We hebben een open en liberale markt met al een lage toegang voor marktpartijen. Wij constateren echter wel gemiste kansen en in vergelijking tot de huidige elektriciteitswet beperkt de huidige tekst de toegang zelfs op sommige punten.

De belangrijkste punten waar verbetering wenselijk is of waar we vragen bij hebben:

  • Geen ruimte voor energiegemeenschappen
  • Gelijke toegang tot de markt door een gelijk speelveld
  • Beperking juridische vorm: rechtspersoon versus juridische entiteit
  • Experimenteerregeling
  • Vergunningvrij leveren
  • Onnodige kosten voor actieve consumenten, overdrachtspunten, allocatiepunten en meetgegevens
  • Onduidelijkheid over keuze van afnemer balansverantwoordelijke partij

Download de hele reactie (11 februari 2021, pdf)

Reactie NWEA/Holland Solar

"Wij verwelkomen de sterk verbeterde structuur van de wet, en staan in beginsel positief tegenover het principe om alleen de fundamentele rechten in de wet op te nemen, en details goed te regelen in algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s), ministeriële regelingen, voorwaarden en methoden. Dit verhoogt de flexibiliteit om de wetgeving snel aan te passen aan de praktijklessen van de energietransitie.

Het nog ontbreken van de cruciale AMvB’s verhindert echter het goed kunnen beoordelen van het gehele wettelijke bouwwerk. Wij roepen daarom dringend op om bij de totstandkoming daarvan intensief te overleggen met alle belanghebbende partijen, en voldoende inspraak mogelijk te maken."

De twee belangrijkste punten vanuit NWEA:

  • onvoldoende rechtszekerheid bij aansluit- en transportregime;
  • eerlijk speelveld voor alle spelers.

Lees meer op de site van NWEA

Team

De reactie is opgesteld door onze expertgroep Energiewet 1.0: Eric Laes, Job Swens, Leon Straathof, Peter Hermans, Sijtze Brandsma, Siward Zomer en Wido van Heemstra.

Download

Download de reactie (11 februari 2021, pdf)

Zie ook