Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties van start in 2021

Het ministerie van EZK heeft een handtekening gezet onder de afspraak voor het verstrekken van middelen (€10 miljoen) voor het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties (OEC). Energie Samen heeft nagenoeg alle voorbereidingen getroffen zodat het fonds open kan voor aanvragen van coöperaties uit de deelnemende provincies: Zuid-Holland, Utrecht, Limburg en Drenthe.

Sijtze Brandsma, algemeen directeur bedrijfsbureau Energie Samen: "We treffen de voorbereidingen voor het fonds samen met de koepels van de coöperaties uit de deelnemende provincies." Cilou Bertin, projectcoördinator Energie Samen: "In totaal is er een bedrag van 14,5 miljoen euro beschikbaar". 

Welke kosten worden voorgefinancierd?

Vanuit het Ontwikkelfonds wordt een deel van de aanloopkosten voor coöperatieve lokale duurzame energieprojecten; wind-, zon-, warmte- en/of besparingsprojecten voorgefinancierd. Het gaat specifiek om de kosten die je maakt in de (risicovolle) voorfase van je project, wanneer je nog niet zeker weet of het project doorgaat." In eerste instantie kunnen alleen coöperaties uit de deelnemende provincies een aanvraag doen. Brandsma: "We hopen dat er meer provincies aansluiten in een later stadium."

Wanneer financial close voor het project is bereikt stort de coöperatie het beschikbaar gestelde geld terug, met een premie. Zo houdt het Ontwikkelfonds zich uiteindelijk zelf in stand. Mocht het project onverhoopt niet doorgaan, dan hoeft de coöperatie niets terug te betalen.

Hoe werkt het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties?

Het Nationaal Groenfonds verstrekt vanuit het Ontwikkelfonds leningen aan Energie Samen als fondsmanager. Het bedrijfsbureau van Energie Samen doet de uitvoering van het fondsmanagement in samenwerking met regionale koepels en projectbureaus.

Het bedrijfsbureau gaat, in overleg met regiocoördinatoren:

  • contact leggen met de betrokken lokale energiecoöperaties,
  • financieringsvragen in behandeling nemen,
  • beoordelen of organisatie en plannen van aanvrager levensvatbaar zijn,
  • aan het Nationaal Groenfonds voorstellen om leningen vanuit het Ontwikkelfonds te verstrekken aan de aanvragers, volgens vooraf vastgestelde kaders en voorwaarden.

Zie ook:  alle nieuwberichten over het ontwikkelfonds