Consultatiereactie nieuwe ‘postcoderoosregeling’

Geholpen door de expertgroep Postcoderoos hebben we gereageerd in de consultatie voor de beleidsteksten voor de nieuwe postcoderoosregeling. Het gaat ons hierbij vooral om verduidelijking maar ook om enkele kleine, essentiële wijzigingen. Over een aantal mogelijke situaties maken we ons zorgen, maar die kunnen het beste in de loop van volgend jaar nader bekeken worden.

In de afgelopen jaren zijn we met het ministerie in goed overleg tot een nieuwe regeling gekomen. Onze consultatie is niet gericht op structurele aanpassingen. We stellen wel enkele kleine, maar essentiële wijzigingen voor en vragen op een aantal punten om verduidelijking.

Tijdens de bespreking met leden zijn onwenselijke situaties naar voren gekomen die mogelijk kunnen ontstaan. Als onderdeel van onze reactie hebben we die opgenomen, ter bespreking in de evaluatie komend jaar. Uit de praktijk zal moeten blijken of deze situaties inderdaad ontstaan en hoe we deze in de toekomst eventueel kunnen ondervangen door de aanpassing van de wetgeving.

Download de reactie (pdf)

Jouw belangenbehartiger


Zie ook: