Interface voor curtailment

De netbeheerders werken aan een framework voor een ‘real-time interface’, die opwek- en vraagsturing moet gaan faciliteren. Als kortstondige pieken in opwek 'weggeregeld' kunnen worden betekent dit flink meer aansluitcapaciteit voor duurzame opwek. Op 2 oktober en 6 november discussieerden wij hierover met de netbeheerders.

Deze interface moet betere benutting van het net mogelijk maken, spanningsproblemen voorkomen en marktpartijen meer mogelijkheden bieden om deel te nemen aan marktdiensten en netbeheerdersdiensten. 

Op 2 oktober en 6 november discussieerden wij hierover met de netbeheerders, in twee goed door hen georganiseerde sessies. Deze krijgen de komende maanden een structureel vervolg. 

Wij werken graag mee aan dit initiatief, omdat het kunnen wegregelen van kortstondige pieken zal leiden tot flink meer aansluitcapaciteit voor duurzame opwek. Deze sessies moet uiteindelijk een goed technisch ontwerp van de interface opleveren, en gedragen ‘verkeersregels’ voor het gebruik ervan.

Jouw belangenbehartiger

Leon Straathof, adviseur netinfrastructuur en -regulering

Zie ook: