Dien onrendabele SCE-aanvragen niet in

De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) gaat op 1 maart open met de tarieven zoals in het eindadvies van PBL. Kortweg: een basisbedrag voor zon van 9,6 cent voor grootverbruikaansluitingen en 12,4 cent voor kleinverbruikaansluitingen. Daarmee zijn volgens ons nauwelijks rendabele projecten op te zetten. We willen je vragen de aanvraag niet in te dienen als de businesscase onrendabel is.

Wij krijgen van veel leden de vraag: ‘Hoe kan het zo zijn dat PBL dit tarief adviseert terwijl wij als sector zeggen dat dit niet kan? Wordt er dan niet vooraf getoetst?’ De toetsing moet beter, zodat het geen spelletje wordt van lage tarieven die vervolgens via de politiek moeten worden aangepast. Dit helpt de energietransitie niet vooruit.

Siward Zomer is afgelopen week in gesprek gegaan met het ministerie om te praten over de huidige SCE-tarieven, knelpunten voor postcoderooscoöperaties onder de PCR en manieren om de samenwerking te verbeteren. Door het gesprek aan te gaan willen we voorkomen dat elk jaar Kamervragen, pers en amendementen moeten worden ingezet om het belang van de coöperatieve beweging te regelen. Uit het gesprek kwam naar voren dat EZK  samen met Energie Samen een specifieke agenda wil gaan opzetten om snel problemen voor energiecoöperaties te kunnen oplossen. Daarnaast moet er worden gewerkt aan een open relatie met PBL over de SCE-tarieven. Deze relatie moet er voor zorgen dat de modellen van het PBL beter aansluiten met wat er in de praktijk gebeurt.

De SCE-subsidie gaat dit jaar nog wel open met de voorgestelde tarieven. We willen aan onze leden vragen de aanvraag niet in te dienen als het project onrendabel is. Dit zou namelijk zorgen voor veel afgegeven beschikkingen die niet gebruikt gaan worden (hier is geen enkele partij bij gebaat). Onze ervaring bij de SDE is dat er onrendabele aanvragen worden ingediend in de hoop dat de tarieven nog verbeteren. 

Jouw belangenbehartiger


Zie ook: