Wettelijke aansluittermijn vervallen

De aansluittermijn van 18 weken in de Elektriciteitswet is komen te vervallen. Voorlopig blijft de ACM uitgaan van de norm van een redelijke aansluittermijn uit de wet.

Dit vanwege een uitspraak van het Europese Hof over de onafhankelijkheid van de energietoezichthouder. De wetgever had de aansluittermijn van 18 weken namelijk niet in de wet mogen vastleggen. Zie: Uitspraak Europees Hof heeft gevolgen voor de energietaken van de ACM (nieuwsbericht ACM, 29 november 2021).

De ACM zal op korte termijn een codewijzigingstraject starten om nieuwe, redelijke aansluittermijnen in de codes vast te leggen. Tot die tijd blijft de ACM uitgaan van de norm van een redelijke aansluittermijn uit de wet, die zo nodig, afhankelijk van de concrete omstandigheden per geval, nader kan worden vastgesteld. Op die manier blijven individuele afnemers in de tussentijd beschermd tegen onredelijk lange aansluittermijnen.
Bovendien werken netbeheerders aan het transparanter krijgen van het aanvraagproces.

Jouw belangenbehartiger

Leon Straathof, adviseur netinfrastructuur en -regulering