Wie wil aansluiten bij de Zon-op-dak-gebruikersgroep?

Wil jij collega-energiecoöperaties ondersteunen met jouw kennis en ervaring? Of heb je juist behoefte aan kennis om jouw project uit te voeren? Sluit je dan aan bij de Zon-op-dak-gebruikersgroep.

Veel lokale energiecoöperaties ontwikkelen zon-op-dak-projecten gebruik makend van de SCE-subsidieregeling. Energie Samen heeft het initiatief genomen om kennis en financieringsmogelijkheden te leveren die nodig zijn om deze projecten snel en professioneel uit te voeren. We zijn op zoek naar ervaringsdeskundigen die mee willen helpen deze kennis te verzamelen, vast te leggen, te valideren en beschikbaar te stellen via de Energie Samen Academie en het Coöperatieve Energieplatform.

Meld je aan bij Piet-Hein Speel, piet-hein.speel@energiesamen.nu, 0612278568. In een eerste kickoff-bijeenkomst krijg je meer informatie en kun je vragen stellen.

Concept-agenda kickoff Community of Practice (CoP) Zon-op-dak:

 • Kennismakingsronde
 • Doel, activiteiten, mijlpalen en planning van de CoP
 • Deelname aan de CoP: rolverdeling, tijdsbesteding en financiering
 • Hoe maken we deze CoP succesvol in de ondersteuning van lokale energiecoöperaties?
 • Hoe werken we effectief en praktisch samen in de beperkte tijd die we beschikbaar hebben?

Wat willen we bereiken?

Lokale energiecoöperaties ondersteunen met kennis en geldzaken om coöperatieve zon-op-dak-projecten snel en doelgericht te realiseren.

Hoe willen we dat doen?

 1. Stappenplan maken voor lokale energiecoöperaties voor een effectieve en efficiënte realisatie van zon-op-dak-projecten (standaardisatie). Dit stappenplan bestaat uit coherente en heldere stappen (zowel bruikbaar voor beginnende als ervaren projectleiders), doelgerichte en scherp geformuleerde toelichtingen per stap, relevante en actuele hulpmiddelen per stap zoals, niet uitputtend, templates, voorbeelden en sjablonen;
 2. Eigenaarschap oppakken voor het verzamelen, maken en delen van kennisproducten, zoals plan van aanpak, sjabloon documenten, training, webinars voor lokale energiecoöperaties, gebruik makend van de Energie Samen academie en het Coöperatieve Energieplatform voor disseminatie;
 3. Valideren van de kennis voor de Energie Samen academie en het Coöperatieve Energieplatform;
 4. Onderhouden en beheren van de Energie Samen academie en het Coöperatieve Energieplatform ohgv zon-op-dak-projecten;
 5. Taskforce opzetten (regionaal) om snel en effectief te reageren op (maatwerk) vragen van lokale energiecoöperaties;
 6. Promoten van het realisatiefonds voor vreemd vermogen, de Econobis aanmeldstraat voor eigen vermogen en andere financieringsmogelijkheden voor zon-op-dak-projecten;
 7. Relaties met betrokken externe partijen aangaan en onderhouden;
 8. Lobby en belangenbehartiging organiseren op nationaal, regionaal en lokaal niveau;
 9. Producten en diensten ontwikkelen ter ondersteuning van lokale energiecoöperaties en gemeenten voor zon-op-dak-projecten;
 10. Financiering werven voor deze CoP en gerelateerde activiteiten.

Onze kennisplatforms

Energie Samen is in 2021 gestart met de ontwikkeling van de Energie Samen Academie om coöperatieve kennis beter gezamenlijk te ontwikkelen en te delen. Verder ontwikkelen we het Coöperatief Energieplatform in samenwerking met de Rabobank en Energie van Utrecht. De eerste versie van dit platform is gericht op de ondersteuning van lokale energiecoöperaties met kennis en geldzaken voor de ontwikkeling van zon-op-dak projecten.