Netbeheerders benutten storingsreserve (spitsstrook)

Onderstations, waar hoogspanning wordt omgezet in middenspanning, zijn dubbel uitgevoerd (transformatoren, verdelers en bekabeling), plús nog een reserve, de storingsreserve. Sinds 1 januari mag die worden ingezet voor aansluitingen van duurzame opwek (als 'spitsstrook' of 'vluchtstrook'). Onduidelijk is nog wat de uitrolplanning is. De onderstations moeten aangepast worden, wat per onderstation flink wat tijd in beslag kan nemen.

Uit een rondgang van Solar Magazine blijkt dat de netbeheerders momenteel snel progressie boeken.

Liander heeft 30 klanten een aansluiting op de vluchtstrook toegezegd – waarvan er al 20 daadwerkelijk aangesloten zijn – en Enexis heeft zelfs alle reservecapaciteit al vergeven. Stedin sluit tot slot in 2023 de eerste 2 klanten op de vluchtstrook aan. Lees meer op Solar Magazine

De wettelijke basis voor het loslaten van de storingsreserve is het Besluit uitvalsituaties hoogspanningsnet (AMvB n-1) . Dit houdt onder meer in dat de netbeheerders de capaciteit van de reservetransformatoren in HS/MS-stations mogen gaan benutten voor het aansluiten van hernieuwbare productie,  waarmee de beschikbare aansluitcapaciteit in de netten tientallen procenten vergroot wordt.

Naast de formele regels in de Netcode vergt de operationalisering van het loslaten van de storingsreserve veel aandacht en samenwerking. De werkgroep Oplossingen Transportschaarste zal hiertoe een convenant opstellen (een werkgroep van NVDE, Energie samen, Energie Nederland, Holland Solar, NWEA en Netbeheer Nederland). Denk hierbij aan lengte van onderhoud en storingen; afstemming tussen  netbeheerders en gebruiker om impact op bedrijfsvoering van onderhoud te minimaliseren; hoe ga je om met uitval situaties; en hoe communiceer je van  de netbeheerder naar de installatie over nog overgebleven transportcapaciteit tijdens storing en onderhoud.

Jouw belangenbehartiger

Leon Straathof, adviseur netinfrastructuur en -regulering

Zie ook:

Dossier Netinpassing

Oorspronkelijk bericht: 13 december 2021