Updates SCE 2022: tarief, budget en openstelling

Het eindadvies van PBL over de tarieven voor de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) 2022 is gepubliceerd. Kortweg: een basisbedrag voor zon van 9,6 cent voor grootverbruikaansluitingen en 12,4 cent voor kleinverbruikaansluitingen. Daarmee zijn volgens ons geen rendabele projecten op te zetten, dus dit heeft onze volle aandacht. Er is € 150 miljoen uitgetrokken voor de SCE 2022. De SCE 2022 gaat open op 1 maart 2022 en sluit op 1 december.

Tarief 2022

Op 8 december publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving PBL zijn eindadvies voor het tarief 2022 van de SCE. Dit is als advies aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). 

In het concept-advies waren de bedragen voor zon 0,09 resp. en 0,12 cent, dus ze zijn iets verhoogd. Ten opzichte van 2021 zijn ze verlaagd (zie het openstellingsbesluit 2021). Als we de getallen van PBL invullen in onze eigen modellen komen er geen financierbare projecten uit. Dit gaat een groot probleem worden voor al onze leden en heeft nu onze volle aandacht. Zie ook: 'Dien onrendabele SCE-aanvragen niet in' (nieuwsbericht 31 januari 2022)

Budget 2022: € 150 miljoen

Het openstellingsbudget van de SCE zal in 2022 € 150 miljoen bedragen. Oorspronkelijk was  € 37 miljoen voorzien voor 2022. 

De Tweede Kamer heeft voor een amendement van D66 gestemd om dat budget in 2022 met 113 miljoen euro te verhogen.  
Raoul Boucke (D66) diende het amendement in samen met Pieter Grinwis (ChristenUnie), Henri Bontenbal (CDA), Silvio Erkens (VVD), Chris Stoffer (SGP) en Tom van der Lee (GroenLinks). Voor stemden SP, GroenLinks, Bij1, Volt, PvdA, PvdD, Fr. Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, Omtzigt, CDA, en BBB. 

In 2021 was het SCE-budget € 100 miljoen (€ 92 miljoen subsidie en € 8 miljoen uitvoeringskosten).

Download het amendement

SCE 2022 later open, paar kleine wijzigingen

De volgende openstelling van de SCE zal lopen van 1 maart tot en met 1 december 2022. Het Ministerie van EZK streeft naar publicatie van het openstellingsbesluit en de wijzigingsregeling van de SCE in januari 2022. Initiatiefnemers hebben dan de tijd om hun aanvraag goed voor te bereiden.

Tegelijk met de openstelling 2022 zal de SCE licht gewijzigd worden, het gaat om enkele (technische) wijzigingen en verduidelijkingen. De wijzigingen zullen worden beschreven in een wijzigingsregeling plus toelichting. Zie ook: Wat is er gewijzigd, wat kan je nu doen? nieuwsbericht 17 februari 2022

Aanvragen SCE 2021

Bron: Kamerbrief Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) 8 december 2021 (Word)

Vanwege het enthousiasme vanuit de sector is er al vrij vroeg sprake geweest van overtekening van het budget na de hoge piek in aanvragen de eerste twee maanden. Hierop volgde een periode van vrijval van budget (door afwijzingen en intrekkingen), dat daardoor alsnog kon worden ingezet voor aanvragen die later zijn ingediend. Na sluiting is de stand van zaken een overtekening van € 13,5 mln. (beschikte projecten en projecten in behandeling). Na behandeling van de laatste aanvragen zal blijken of en met welke definitieve mate van overtekening wordt afgesloten. Tabel 1 geeft een overzicht van de aanvragen.

Aanvragen die niet worden gehonoreerd, kunnen veelal opnieuw indienen in de nieuwe ronde in 2022.

De SCE is beschikbaar voor zon-PV-projecten, wind en waterkracht. Het overgrote deel van de beschikkingen is afgegeven voor zon-PV-projecten: 671 projecten met in totaal 53.973 MWh beoogde productie, met een budgetclaim van € 85,8 miljoen (€ 14,6 miljoen nog in behandeling). Het merendeel betrof zon-PV op een kleinverbruikersaansluiting en op daken. Er is sprake van twee beschikkingen voor wind (op grootverbruikersaansluiting), voor beoogde productie van 5.336 MWh en een budget van € 5,1 miljoen. Eén aanvraag voor de categorie kleinverbruikersaansluiting is nog in behandeling. Deze heeft een beoogde productie van 70 MWh en een budget van € 75.600. Het totale vermogen van alle beschikte projecten en projecten in beoordeling is 73,5 MW.

Van de aanvragers betrof het merendeel coöperaties, namelijk 841. Daarnaast werden 16 aanvragen gedaan door VvE’s. Er zijn veel aanvragers vanuit de (sociale) huur. Ruim de helft van de in 2021 ingediende aanvragen komt vanuit de huursector, waarbij woningcorporaties al dan niet gefaciliteerd door derden energiecoöperaties oprichten van huurders en huurdaken gebruiken voor projecten.

De eindstand van de beschikkingen van 2021 zal na afronding van de procedures worden gepubliceerd op de website van RVO.

Jouw belangenbehartiger

Zie ook:


Naar de pagina Postcoderoossubsidie SCE

Oorspronkelijk bericht: 8 december 2021