Extra budget SCE 2022 kansrijk

Een amendement vanuit de Tweede Kamer om het budget voor de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) 2022 op te hogen met 113 miljoen, lijkt kansrijk.

Het amendement is op 4 november ingediend door Raoul Boucke (D66), samen met ChristenUnie, CDA, VVD, SGP en GroenLinks. Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat is niet negatief over het amendement en wil met een kleine toevoeging het amendement 'oordeel Kamer geven'. Dat betekent dat de Tweede Kamer er nog wel over moet stemmen. Dat gebeurt in december.

Het budget voor de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking 2021 van 92 miljoen euro was al op 4 juni 'overtekend', dus een ophoging van het budget 2022 is zeer welkom. 

Jouw belangenbehartiger

Zie ook:


Naar de pagina Postcoderoossubsidie SCE