Participatiemonitor 2020 hernieuwbare energie op land verschenen

De Participatiemonitor 2020 is de opvolger van de nulmeting van vorig jaar.

De Monitor Participatie brengt in kaart welke vormen van financiële participatie in welke mate zijn toegepast bij reeds gerealiseerde wind- en zonprojecten op land. Bij hoeveel gerealiseerde parken is sprake van lokaal eigendom, financiële participatie zonder eigendom, omgevingsfonds of omwonendenregeling? 

Daarnaast is er  onderzoek gedaan naar procesparticipatie: een serie interviews gedaan met overheden, coöperaties en marktpartijen om meer zicht te krijgen op het proces en context.

Een van de conclusies van dit onderzoek is dat participatie met de omgeving inmiddels gemeengoed geworden is bij de ontwikkeling van projecten. Initiatiefnemers houden zich namelijk aan de gedragscodes die door beide sectoren vrijwillig opgesteld zijn. Daar blijven de wind- en zonne-energiesectoren aan werken.

Een andere conclusie is dat vaak te laat met participatie wordt begonnen. Die ervaring hebben wij ook. Wij ondersteunen dan ook de wens om meer capaciteit en kennisopbouw voor de Regionale Energiestrategieën ter beschikking te stellen.

Verder is het belangrijk om op te merken dat de monitor terugkijkt tot 2015 terwijl de afspraken die worden gemonitord, gemaakt zijn in 2019 bij het tot stand komen van het Klimaatakkoord. Gezien de doorlooptijd van projecten kunnen we pas over een aantal jaar conclusies trekken over deze afspraken uit het Klimaatakkoord. 

Lees meer: de reactie van  de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), waar Energie Samen lid van is.

Downloads

  • Monitor participatie hernieuwbare energie op land: resultaten tot en met 2020 (pdf)
  • Participatie bij hernieuwbare energie op land: kwalitatief onderzoek naar de uitvoeringspraktijk en beleidscontext van participatie bij hernieuwbare energie op land (pdf)
  • Begeleidende brief staatssecretaris (word)