Klimaat- en Energieverkenning 2021: er gebeurt veel, maar meer nodig

Vandaag verscheen de Klimaat- en Energieverkenning 2021 (KEV) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Volgens het PBL is er grote onzekerheid of we de doelstelling van het Klimaatakkoord (-49%) halen: werkelijk alles moet meezitten maar zo is de werkelijkheid helaas niet. Bovendien is er nog veel meer reductie nodig vanwege de hogere Europese doelen, waar Nederland zich met succes voor heeft ingezet.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), waar Energie samen lid van is, is ervan overtuigd dat dat nodig én haalbaar is, maar het is wel een grote uitdaging. 

De doorrekening van PBL geeft een ruime bandbreedte aan voor de CO2-reductie in 2030: 38 tot 48 procent. Het doel van het Klimaatakkoord (-49%) is dus buiten bereik. De hogere Europese doelstelling (-55%) is met het huidige beleid nog minder in zicht. Zelfs in het gunstigste scenario is dus meer inspanning nodig. Wanneer het doel in ‘het midden van de bandbreedte’ ligt, is de kans dat we het niet halen net zo groot als dat we het wel halen. 

  • De industrie en de elektriciteitssector maken relatief de meeste kans om de Klimaatdoelen te halen.
  • De uitstoot ‘dicht bij huis’, zoals van gebouwen, mobiliteit en landbouw, krimpt onvoldoende. 
  • De overstap naar hernieuwbare warmte verloopt te traag. 
  •  De score bij mobiliteit is verbeterd met bijna 3 megaton extra reductie ten opzichte van de KEV2020 maar de transitie naar zero emissie mobiliteit moet nog sneller. 

Lees meer