Verlaging energiebelasting op stroom en je postcoderooscoöperatie

Het kabinet heeft besloten om de energiebelasting op elektriciteit voor 2022 fors te verlagen ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel. Dit is heel zuur voor veel vroege investeerders in duurzame energie en mogelijk financieel problematisch voor veel postcoderooscoöperaties onder de PCR.

De fiscale regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek - oftewel de postcoderoosregeling PCR - geeft namelijk recht op een korting op de energiebelasting op elektriciteit, als een particulier of ondernemer samen met anderen investeert in de opwek van duurzame energie. Die korting wordt dus veel lager dan verwacht. Het kabinet gaat de energiebelasting verlagen ter compensatie van de stijgende energierekeningen door de hoge gasprijs. 

Rond de verlaging van de energiebelasting spelen twee problemen. 

Gewekte verwachtingen

Het eerste probleem is de verwachtingen die gewekt zijn bij leden die geïnvesteerd hebben in PCR-projecten.  Siward Zomer, coöperatief directeur Energie Samen: “Voor onze leden is het heel zuur. Dit zijn pioniers die in hun vrije tijd voor zaaltjes hebben gestaan en een verwachting gepresenteerd hebben aan hun buurtgenoten. Die verwachting was gebaseerd op een wet van de overheid (de wet fiscale maatregelen klimaatakkoord, 17 september 2019, red). Nu komen deze verwachtingen niet uit. Dat is moeilijk uit te leggen en een deuk in het vertrouwen voor zo’n coöperatie die in de toekomst diezelfde leden nodig heeft voor nieuwe investeringen in zon-, wind- en warmteprojecten.” 

Aan de andere kant verandert er voor de investeerders niets aan hun recht om geen energiebelasting op stroom te betalen. Dat blijft 15 jaar in stand, ook als de energiebelasting op stroom voor anderen weer stijgt. Het is een verandering tussen wat er verwacht werd en wat zich daadwerkelijk voordoet.  

Financiële problemen 

Een tweede probleem is dat voor sommige postcoderooscoöperaties wel degelijk een financieel probleem kan ontstaan. De situatie kan per coöperatie verschillen, afhankelijk van de opzet van de coöperatie, van het project en van de afspraken die met leden gemaakt zijn.  

Wat hebben we gedaan?

Vrijdag 29 oktober 2021 hebben we in overleg met de expertgroep Postcoderoos het probleem onder de aandacht gebracht van leden van de Tweede Kamer en een oplossing voor de korte termijn gesuggereerd (download pdf). De korte termijn oplossing bestaat uit een voorstel om de grondslag van de postcoderoosregeling (Regeling Verlaagd Tarief RVT) uit te breiden met de Opslag Duurzame Energie (ODE). Dat verzacht de pijn met 3,7 cent per kWh (wetsvoorstel tarief ODE 2022 ad € 0,0305 + BTW). Hiervoor volstaat een amendement op artikel 59a lid 1 van de Wet belastingen op milieugrondslag.

We gaan samen met het ministerie van EZK een agenda opzetten om snel problemen voor energiecoöperaties op te kunnen lossen. Een constructief eerste gesprek in januari 2022 ging onder andere over de verrekening van de Energiebelasting 2021 bij faillissement energieleveranciers en een verkenning voor een afkoopregeling voor postcoderooscoöperaties onder de PCR. Via structureel ingeplande gesprekken willen we voorkomen dat elk jaar Kamervragen, pers en amendementen nodig zijn om het belang van de coöperatieve beweging te borgen.

Wat gaan we nog doen? 

We denken het beste de belangen van onze leden te behartigen door: 

  • op zoek te gaan naar een oplossing voor die projecten en coöperaties die echt financieel in de problemen komen omdat ze hun inkomsten afhankelijk gemaakt hebben van de vermeden energiebelasting;
  • In 2022 moet er worden gekeken naar een langetermijnoplossing. Wat ons betreft komt er een afkoopregeling voor lopende PCR-projecten. Lees meer

Lobby tegen besluit niet zinvol 

Rond de energiebelasting zelf spelen belangen die vele malen groter zijn dan de ons deelbelang, dus we verwachten geen enkel effect van een lobby om dit besluit terug te draaien. We snappen ook dat in deze uitzonderlijke situatie de overheid tot deze ingreep overgaat, alhoewel we denken dat dit wel slimmer gekund had. De onvoorspelbaarheid van de energiebelasting was één van de redenen om van de opvolger, SCE een subsidieregeling te maken, daar hebben eenmaal toegekende projecten 15 jaar lang zekerheid. 

Jouw belangenbehartiger


Zie ook:

Oorspronkelijk gepubliceerd op 25 oktober 2021