Coöperatieve waterkrachtcentrale landgoed Singraven geopend

De waterkrachtcentrale van de Coöperatie Duurzaam Singraven werd op 30 september 2021 officieel geopend en in werking gesteld. Dit unieke project met een vijzelturbine voor het opwekken van elektriciteit uit stromend water, is gerealiseerd door de samenwerking van heel veel betrokkenen onder begeleiding van ondernemerscoöperatie Escozon. Het landgoed Singraven is met het project energieneutraal doordat het overgaat op hernieuwbare energie van de vijzelturbine uit de rivier de Dinkel.

Bewoners, pachters en de landgoedeigenaar verenigden zich in Coöperatie Duurzaam Singraven UA die 100% eigenaar is van de vijzelturbine. Het idee voor de waterkrachtcentrale is ontstaan omdat de beheerders van het landgoed graag wilden verduurzamen.


De stroomopwekking van de turbine wordt optimaal afgestemd op de beschikbare hoeveelheid water van de Dinkel. Het geïnstalleerde vermogen is 75 kilowatt. De levensduur is 30 tot 40 jaar. De verwachte gemiddelde jaaropbrengst is 280.000 kilowattuur. Vergelijkbaar met het stroomgebruik van zo’n 75 huishoudens van en het is meer dan voldoende is voor de stroombehoefte van de bewoners op het landgoed. De vijzellturbine is ook visvriendelijk

 Het project is mede mogelijk gemaakt door Negam, het waterschap Vechtstromen en subsidies van de provincie Overijssel en de gemeente Dinkelland. 

Lees hier meer 

Bron: nieuweenergieoverijssel.nl 

Headerfoto: nieuweenergieoverijssel.nl