Position paper 'De maatschappelijke route voor warmte'

Energie Samen Buurtwarmte organiseerde een werkbezoek voor Tweede Kamerleden en beleidsmedewerkers aan het Ketelhuis WG in Amsterdam: één van de coöperatieve koplopers voor warmteprojecten. Daarbij presenteerde Buurtwarmte het position paper 'De maatschappelijke route voor warmte'.

Het werkbezoek liet zien hoe bewonersinitiatieven zorgen voor betrokkenheid van bewoners bij de warmtetransitie.  SGP, PvdA en D66 reageerden positief op de uitnodiging (Faissal Boulakjar van D66 was verhinderd maar heeft het bezoek later ingehaald). Joris Thijssen (PvdA): “Super wat jullie aan het doen zijn. Heel inspirerend en tof.” Hans Maljaars (SGP) gaf ook aan dat hij het werkbezoek erg interessant vond.

Tijdens de bijeenkomst presenteerde Buurtwarmte het position paper 'De maatschappelijke route voor warmte', over de marktordening voor de Wet collectieve warmtevoorziening .

De maatschappelijke route

Over warmte in je eigen huis wil je zelf kunnen meebeslissen. Daarom is een maatschappelijke route nodig in de warmtetransitie; een route waarbinnen bewoners zich kunnen organiseren voor vraagbundeling, zeggenschap en (indien gewenst) lokaal eigendom via een warmteschap.

Dit kan het beste gebeuren op wijk- of dorpsniveau. Een buurtcoöperatie organiseert de wijk, maakt een plan met de bewoners en met de gemeente. Ze nodigt vervolgens marktpartijen uit om diensten te leveren. Op basis van zo'n plan kan de keuze voor het eigendom bepaald worden (publiek, privaat, warmteschap of een combinatie). Vanuit de maatschappelijke route ontstaat zo een vruchtbaar samenspel tussen overheid, markt en samenleving.

De maatschappelijke route heeft al 50.000 woningequivalenten (WEQ) in ontwikkeling (een woningequivalent is een gemiddelde Nederlandse woning of een equivalente oppervlakte aan bedrijfspand). De raming is dat bij geschikte randvoorwaarden deze route goed kan zijn voor 2 miljoen WEQ in 2050.

Voordelen van de maatschappelijke route zijn een brede waardecreatie, systeemintegratie en kennisdeling over en maatschappelijk draagvlak voor de warmtetransitie, wat ook weer versnelling geeft. Lokale bronnen verminderen bovendien de afhankelijkheid van de internationale energiemarkt.

Download

De maatschappelijke route voor warmte, Versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving (24 september 2021, pdf)

Zie ook

Video 'Het warmteschap', een coöperatief wijkbedrijf voor warmte, in handen van bewoners en andere gebruikers in de buurt.

Op de foto vlnr: Hans Maljaars (beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie SGP), Joris Thijssen (Tweede Kamerlid PvdA), Annette Schermer (projectmanager coöperatie KetelhuisWG), Kirsten Notten (Energie Samen Buurtwarmte) en Ted Zwietering (voorzitter coöperatie Ketelhuis WG)