Gevolgen windparken n.a.v. Nevele-arrest

De Raad van State heeft op 30 juni 2021 uitspraak gedaan omtrent het zogenaamde Nevele-arrest. Het activiteitenbesluit waarin de normen (geluid, slagschaduw, externe veiligheid) voor windmolens zijn vastgelegd moet daardoor onderworpen worden aan een milieubeoordeling. Dus een Plan-MER door de overheid.

Totdat dit is uitgevoerd is het activiteitenbesluit buitenwerking gesteld en kunnen vergunning voor nieuwe windprojecten daar dus niet aan worden getoetst/ gebaseerd.

Deze uitspraak houdt in dat de Rijksregels voor windparken niet meer kunnen worden toegepast. Dat betekent niet dat er persé een MER moet worden uitgevoerd voor elk nieuw windpark. Wat betekent het wel?

  • Landelijk: de landelijke normen (het Activiteitenbesluit) moeten opnieuw getoetst en vastgesteld worden. Tot en met 16 februari kan men reageren op de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) van de MER voor het Activiteitenbesluit. De NRD bepaalt de reikwijdte en het detailniveau van het onderzoek in de MER. Lees meer over dit traject
  • Lokaal: om toch door te kunnen kan de lokale gemeente eigen normen vaststellen voor een aanvaardbaar milieubeschermingsniveau. Die kunnen afwijken van de landelijke normen, mits goed onderbouwd. Dit is in verschillende gemeenten gebeurd en heeft stand gehouden bij de rechter.
  • De uitspraak heeft in beginsel geen gevolgen voor bestaande windparken waarvoor vergunningen zijn afgegeven.

Voor de Nevele-consequenties op windparken is een speciale helpdesk/website gestart: helpdeskwindopland.nl

  • Staatssecretaris Yeşilgöz heeft een Kamerbrief geschreven over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over de milieubeoordeling voor windturbinenormen.
  • Op 22 september 2021 is een sessie gehouden vanuit Rijk, VNG, IPO en NP RES voor gemeentes, provincies en andere overheden om hen te informeren over het onderbouwen van lokale normen.
  • Op 18 januari 2022 is een online bijeenkomst voor maatschappelijke organisaties georganiseerd over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Lees meer over het participatietraject

Lees meer: website NWEA  |  website Raad van State | Nevele-arrest

Oorspronkelijk bericht: 15 juli 2021